diumenge, 22 de juliol de 2012

Construcció sitja


La sitja s’ha fet amb PVC escumat (comprat a Servei Estació de BCN), de 3 mm de gruix. Per que tingui un gruix mes proper la realitat enganxem dos planxes per que tinguin un gruix de 6 mm.


La planxa es pot tallar normalment amb cutter. El ratllat imitant les juntes s’ha fet amb dos passades de cutter i unes altres dos passades de punxò. 


Les unions entre les peces es pot fet amb pegament de Faller, o amb pegament normal per a PVC.

 
Una sèrie de les juntes marcades amb cutter es pretén convertir-les en rebaves. Per fer-ho enganxem un fil de cosir gruixut en elles, enganxat amb pegament de Faller. També es va provar amb cable elèctric prim, sense resultat satisfactori.


L’aspecte final, muntat, es el següent: